Wednesday 3 March 2010

Eerlijkheid begin van heiliging

In het licht wandelen en overwinning over zonden leren kennen
In het licht wandelen betekent voor alles dat we niets voor God verbergen. We vertellen Hem alles, precies zoals het is. God heeft een afkeer van hen die niet oprecht zijn. God vraagt niet eerst dat we heilig zijn of volmaakt, maar allereerst eerlijk. Dat is het beginpunt van ware heiliging, en uit deze bron van eerlijkheid komt al het andere voort. En als er één ding voor ons is wat we allemaal kunnen doen, dan is het besluiten om eerlijk te zijn. Belijd daarom uw zonden direct aan God. Noem zondige gedachten niet langer bij mooie namen om ze te verontschuldigen. Wij zullen nooit overwinning over zonden leren kennen als wij niet eerlijk worden.

Engelse vertaling / English translation > Honesty beginning of holiness

No comments:

Post a Comment