Monday, 1 March 2010

Halfslachtig leerlingschap


„Christus zelf toont ons hoe discipelen te maken. Hij zei, „Volg mij; “, en hij drong erop aan dat zijn leerlingen hem volgden. Hij was slechts bereid om mensen te hebben die zijn normen goedkeurden. Het is leerzaam om zijn behandeling van twee tegenover elkaar stellende types waar te nemen (Mattheüs 8: 19-22). De eerste zei, „Meester, zal ik u volgen waar u ook moge gaan.“ In plaats van hem een schouderklopje te geven en te zeggen, zoals wij zouden moesten gedaan hebben, „Dat is de geestes instelling die wij willen.“ waarschuwde hij de man. Wist hij werkelijk waar hij zich zelf voor in liet?

De tweede man was van het tegenovergestelde type. Hij verklaarde aan Jezus dat hij hem zou kunnen volgen wanneer zijn vader dood en begraven was. Dit verdiende een scherpe berisping, „Volg me; en laat de doden hun doden begraven.” Wij kunnen huiveren bij de strengheid van de woorden van de Heer en toch het punt missen. Het is onze bindende plicht om het feit te beklemtonen dat de normen zeer hoog zijn. Christus wil toegewijde mensen en niemand anders. Is ons halfslachtig leerlingschap niet het bewijs van het feit dat wij aan de instructies van de Heer onvoldoende aandacht hebben besteed en het ons niet al te gemakkelijk hebben gemaakt?„

- Peter Watkins
Sommige Moeilijke Passages = Some Difficult Passages
CIL - Boek 4


Engels origineel / English original > Half-hearted discipleship