Friday, 5 March 2010

Hou vast aan één God


„Overweeg de postzegel:
zijn nut bestaat uit de capaciteit om zich aan één ding vast te kleven tot het daar aan komt.„
- Josh Billings

"Vertrouw niet op het vasthouden van Gods liefde;
laat hem jouw hand vasthouden.
Laat hem zorgen voor het vasthouden en jij voor het vertrouwen."
- Hammer William Webb-Peploe

„Het is een betrouwbare verklaring:
Want als wij met hem stierven, zullen wij ook met hem leven;
Als wij verdragen, zullen wij ook met hem regeren.„
2 Timotheüs 2:11 – 12

Mijn Heer en mijn Meester,
in U vertrouw ik mijn leven en mijn toekomst.
Op U blijf ik hopen,
stel mij niet teleur
en leid mij naar eeuwig leven.


Engelse versie / English version > Stick to one God

No comments:

Post a Comment