Wednesday, 3 March 2010

Jezus drie dagen in de hel

"Toen Jezus Christus aan het kruis stierf, was hij het definitieve en volledige offer voor onze zonden," vertelt evangelist Billy Graham. "Hij was zonder zonde en had Zijn hele leven nooit een zonde begaan, zelfs niet één. Maar aan het kruis kwamen de zonden van de gehele mensheid op Hem en nam Christus de beslissing om de straf op zich te nemen die wij verdienen. Hij nam onze plaats in!"

"We kunnen ons dit nauwelijks voorstellen, maar toen Hij stierf ging Gods eigen Zoon zelfs namens ons naar de hel. Daarom schreeuwde Hij aan het kruis: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' (Marcus 15:34). Dit is wat het oude credo 'Hij is neergedaald in de hel' (deze zin staat in een oude verklaring die in sommige kerken wekelijks wordt voorgelezen) betekent.”
Bij zijn doop ontving Jezus de Heilige Geest en begon hij zijn wereldse taak om mensen tot inkeer te krijgen. Hij was bereid voor de zonden van elke mens zijn leven op te offeren. Door te sterven aan de martelpaal bracht hij een zoenoffer aan God voor de gehele mensheid.
Dat Jezus voor drie dagen naar de hel zou gegaan zijn is een verkeerde interpretatie van het woord sheool of ‘onderwereld’ waarbij gewoon het graf wordt bedoeld. Ook als wij sterven zullen wij terechtkomen in het sheool of de hel, dat geen plaats is van marteling maar gewoon de aarde of het graf.
Engelse vertaling / English translation > Jesus three days in hell

1 comment: