Thursday 4 March 2010

Media geen werk van Satan, een duivelse engel

Alles wat op de televisie of op de radio komt is door mensenhanden gemaakt. Het zijn geen hemelse krachten die dit doen en ons van uit de ruimte opzadelen met die vreemde gedachten. Neen het is de mens zelf die de signalen door de ether stuurt en maakt dat die verwrongen gedachten tot in andermans huiskamer komt. Zo wel de instignator, de uitzender als de ontvanger zijn verantwoordelijk voor wat zij door hun hersenen laten doordringen en hoe zij dat verwerken. Ook de tevredenheidsfactor is een eigenheid waarvoor de mens zelf verantwoordelijk is. Het is namelijk de perceptie hoe hij wil omgaan met dingen dat gaat maken of zij aanvaardbaar zijn of verwerpelijk of hem zullen bevredigen of teleurstellen.
Indien Satan onze geesten in verstrooiing breng, waarom is niemand zich daar bewust van, of kunnen wij er geen tekenen van zien. Van ons eigen denken, onze hersenactiviteit, ons welvoelen, kan allemaal wetenschappelijk, elektronisch en technisch bewijs gevonden worden. Zelfs de aureolen rond mensen kan men helemaal vast stellen. Maar nergens ziet men die andere wezens of hebben mensen besef van invloeden buiten hen af. Alhoewel men bij Voodoo kunsten wel kan afvragen hoe men anderen zo kan beïnvloeden?? Maar daar is het ook weer een mens die naalden of dergelijke in popjes gaat steken. Ook wet men van onze hersenactiviteit dat onze elektronische golven tot ver buiten onze lichaamscontoeren kan treden en opgevangen worden door anderen. (Dat vraagt dan wel een kennen van die persoon /bijvoorbeeld echtgenoten onder elkaar die communiceren zonder te spreken/ of ernstige concentratie). Deze krachten komen echter van het eigen lichaam en niet van een ander wezen.

No comments:

Post a Comment