Wednesday, 17 March 2010

Messiaanse tijd

De apostelen spreken van het ‘laatste der dagen’. In Christus is het einde van de tijd en het einde van de geschiedenis aangebroken. Volgens de Duitse theoloog Overbeck (hij leefde rond 1900) is de oorsprong van het christendom nu juist gelegen in het besef van het nabije einde. Door kruis en opstanding is de tijd in wezen al voorbijgegaan; is ze afgebroken, gestopt, tot haar eindpunt gekomen. Hier gaat het dus niet meer om het voortgaan van de tijd met noties als belofte en verwachting, maar om de ‘messiaanse tijd’ die haaks staat op de onze: het rijk van de genade, het rijk van Christus, waarin de tijd is voleindigd maar ook afgelopen.

Lees meer: Lijdt de kerk aan bloedarmoede? Ja, als ze Israël vergeet
Lezingen van dr. Rinse Reeling Brouwer en ir. Jan van der Graaf op de website www.appelkerkenisraël.nl

No comments:

Post a Comment