Friday, 5 March 2010

Psalmen naar kernwoord of thema

Hebt u het eens niet voor gehad dat u over een onderwerp een bijbelpassage of Psalm wilde vinden? Had je geen concordantie bij de hand en wilde je toch een lied of hymne vinden of tekst in de Psalmen? Op het internet brengt Machiel Karels uit Ede hiervoor een oplossing.
Een vergelijking tussen www.psalmboek.nl en www.juichtaarde.nl . Psalmboek.nl is nog relatief jong.

De eenvoudige en heldere site Psalmboek zoekt alleen in de psalmberijming van 1773 volgens de "Concordantie van de berijmde psalmen van 1773" van J.W. Pieper en J.M. Coops. Alsook wordt gebruik gemaakt van het werk van ds. E.F.H. Wolf, in leven predikant te Driebergen. De nieuwe site wil jeugdwerkers, onderwijzers en predikanten een hulpmiddel bieden om snel en efficiënt passende psalmen te vinden bij hun bijbelstudie, bijbelvertelling of preek..
Uit de ruim 500 thema's / kernwoorden waaruit u kunt kiezen kan men de bijpassende psalmen vinden. Dat kan op drie manieren: op beginregel, via een van de 500 kernwoorden of via een volledige concordantie. De lijst met thema's wordt voordurend uitgebreid op basis van de ingevoerde zoekwoorden.

Juichtaarde.nl is veel ruimer van opzet. Er kan met trefwoorden of bijbelteksten naar psalmen, gezangen en andere liederen gezocht worden.De site bevat bijvoorbeeld  momenteel 30 psalmboeken en liedbundels met 3435 psalmen en liederen. Daarbij 1800 midi-files zo dat er voor gezorgd wordt dat de bezoeker ook de melodie kan beluisteren.
980 trefwoorden waarmee gezocht kan worden! Naast de berijming van 1773 ook die van 1973 en Datheen en verder diverse liedbundels en achtergrondartikelen.

Naast de Psalters en liedbundels biedt Juicht Aarde ook de bladmuziek, artikelen en een forum aan.

No comments:

Post a Comment