Thursday, 4 March 2010

Roep tot God zodat Hij u kan verhoren

Christelijke Overdenking
Opgedragen aan Lydia

Donderdag 4 maart 2010
Voor hen die denken dat God hen niet meer hoort. En voor hen die denken dat zij God niet meer kunnen horen omdat Hij hen zou verstoten hebben.
Jeremia 33:3 Jeremiah 33:2-3 (41 kb)
         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek
"Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet." (Jer 33:3 STV)
"'Roep mij en ik zal je antwoord geven. Ik, de Heer, de God van Israël, zal je over grootse, ondoorgrondelijke dingen vertellen, waarvan je geen weet hebt."
"Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet."
"Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn."
"Vraag Mij en Ik zal u enkele geheimen vertellen over wat hier gaat gebeuren."
Overdenking van vandaag:

Dit was oorspronkelijk tegen Jeremia gezegd over het lot van Jeruzalem. Echter, deze belofte geldt ook voor ons op speciale manieren. God wil dat wij hem aanroepen.
God wacht vaak op onze vraag voordat hij ons zegent met dat wat hij ons graag wil geven. Maar we missen het vermogen om de grote waarheid over God te begrijpen en te ontvangen. Hij is gewoon te groot en te glorieus voor ons om hem en zijn genade volledig te begrijpen.

God wil dat we hem zoeken en roepen naar hem. Hij wil ons beantwoorden en ons vertellen over dingen buiten ons menselijk begrip. Hij verlangt naar ons dichter tot Hem te trekken, zodat we Hem kunnen kennen. Net als een bang kind roept om een liefhebbende vader in de kamer ernaast, kunnen ook wij een beroep doen op Hem wetende dat onze Vader zal antwoorden, ons beschermen, en ons gerust te stellen. Zelfs meer dan dat, zal onze Vader ons dingen openbaren die onmogelijk zouden zijn voor ons om te weten zonder Zijn genade.
Gebed:

Almachtige God en Abba Vader, ik wil U kennen en gekend worden door U. Ja, er zijn dingen in mijn hart en mijn leven dat ik wil dat zij er niet waren. Maar ik ken Uw genade, en ik ben ervan overtuigd dat U mijn hart kent en haar wens om uw heerlijkheid te weerspiegelen, geef uw genade, en toon Uw karakter.

Vader en almachtige God, u bent adembenemend en buiten mijn vermogen om te begrijpen. Vader, verbijster alstublieft de wereld door te komen op een dag dat iedereen het niet verwacht. Ik kijk er naar uit u beter te kennen, Vader. In Jezus' naam. Amen.

Engelse versie / English version > Call unto God so that He can answer you

No comments:

Post a Comment