Thursday, 18 March 2010

Thora studeerders tijdens de nacht

Koning David studeerde de Thora om middernacht, omdat hij begreep dat dan, als licht en duisternis met elkaar verweven waren, de poorten van de Hemel zijn opengegooid zijn voor onze gebeden te accepteren, volgens het Joodse volk. daarom zetten nu verscheidene Thora-geleerden zich aan het werk om 's nachts de rollen grondig te lezen en te bestuderen. Volgens hen is het dan, wanneer God verlangt naar onze gebeden en middernacht leren, dat meer dan 60 Tora-geleerden het gemak van hun huizen verlaten om de destructie te betreuren, de Thora te onderzoeken en te bidden voor hun lerende partners en de gehele Joodse natie.

limud Torah at Midnight

Read more on how 60 sholars try to protect Am Yisrael with their learning.
> Kollel Chatzot or to learn more click here.