Tuesday, 16 March 2010

Woordenlijst Jodendom

Als wij Bijbelstudie doen kunnen wij niet naast de Joodse Geschriften zien. De Hebreeuwse Boeken zijn essentieel maar ook de kennis van Joodse woorden lijkt onontbeerlijk.
Indien u een Joods Woord wil opzoeken kan deze link van pas komen:

http://www.katinkahesselink.net/faq/w_joods.html

Verder is de Chronologie van het Jodendom, christendom en filosofie ook te vinden op:

http://www.katinkahesselink.net/faq/chron_west.html

No comments:

Post a Comment