Monday, 15 March 2010

Gebed ter witwassing

Bekleed mij, o Heer en reinig mijn hart,
opdat ik door het Bloed van het Lam wit gewassen,
de eeuwige vruchten mag genieten.