Friday 9 April 2010

Bijbel in Gewone Taal

BRUSSEL (KerkNet/NBG) – De werkzaamheden met betrekking tot de Bijbel in Gewone Taal (BGT) zijn in volle gang. De moderne Bijbelvertaling, naar het voorbeeld van de ‘Goed Nieuwsbijbel’, wordt gemaakt voor mensen met weinig leeservaring of voor hen die Nederlands als tweede taal hebben. Ook mensen met een leeshandicap worden hiermee in staat gesteld de Bijbel zelf te lezen.
Dr. Jaap van Dorp, coördinator Bijbelwetenschappen Oude Testament bij het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) en betrokken bij het project de Bijbel in Gewone Taal: “Als je een Bijbelvertaling in gewone taal moet maken, kun je maar een heel beperkte woordenschat gebruiken van niet meer dan 3.000 woorden. Je moet ook oppassen met het gebruik van beeldspraak. Beeldspraak maakt een tekst moeilijker. Een uitdrukking als ‘Gods nieuwe wereld’ kan prima. 'Gods nieuwe wereld' is veel concreter dan 'het koninkrijk van de hemel’.”

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment