Friday, 30 April 2010

Gebed voor de dag

Voor verscheidene gebeden kan u onderaan de bladzijde een verwijzing vinden naar de 'Tags'. Als u hier op 'gebeden' klikt zal u doorverbonden worden naar de pagina's in omgekeerde volgorde van verschijnen, namelijk de laatste eerst.
Wij wensen u geïnspireerde lectuur.

Heer God, hemelse Vader, laat deze dag tot opbouw in mijn verdere leven zijn.
Dankbaar voor het offer van uw zoon wil ik deze dag ook mijn kruis opnemen en mijn taken naar allerbest vermogen verrichten. Al de werken van deze dag draag ik aan U op, tot Uw eer en Uw glorie, tot zaligheid van mijn ziel.
Heer zegen mij en bewaar mij van alle kwaad en laat mij spoedig in Uw Koninkrijk toetreden.
 Dat vraag ik U in Jezus naam, Amen.


Vindt verder o.a.:
Chaos uit het verleden
Gebed als Verzoek tot verbinding
Langzaam groeien
God breng mij in staat van genade
Vooruitkijkend naar Gods getrouwheid
Moed voor het dagelijkse leven
God laat mijn meedogende genegenheid tolerant zijn en vriendelijk
Gebed voor sterke benen
Laat mij anderen van harte dienen
Dorst naar geluk en zingeving
Hij die knielt voor God kan voor iedereen staan!
Mag ik je intenser kennen
e.a.

Of vindt verder nog andere gebeden op ons zusterplatform Christadelphians.multiply.com
met ondermeer:
Gebed voor vandaag
God ik dank u dat u in mij wil komen
Gebed voor de ledematen van de Kerk
Laat de vrede met jou zijn
enz.


No comments:

Post a Comment