Saturday, 24 April 2010

Geloof heeft te maken met hoe je voelt

Geloof heeft direct te maken met hoe je je voelt, wie je bent en hoe je je plaats zoekt in de samenleving. Geloof heeft ook te maken met hoe je in de wereld om je heen gelooft. Op je geloof wordt je aangesproken en aangekeken.
+
Godsdiensten hebben een rijke inhoud. Tegelijkertijd moet worden toegegeven en beleden dat er in naam van een godsdienst ook kwalijke en twijfelachtige visies worden geuit en in daden worden omgezet.
+
Onze samenleving bestaat al eeuwen uit verschillende culturen en geloofsrichtingen.

Lees de mening van Rein Veenboer, voorzitter van de Raad van Kerken in Friesland.

> ‘Laten we als religies niet tegenover elkaar gaan staan

No comments:

Post a Comment