Saturday, 24 April 2010

God geboren op de dag dat ons zelfbewustzijn ontstond en onderdrukt werd

Is „God is geboren op de dag dat ons zelfbewustzijn ontstond en onderdrukt werd”?

"Wie zich verdiept in de argumenten die hebben geleid tot de stelling dat godsdienst een product is van onze hersenen, kan in ieder geval vaststellen dat religie niet meer gezien wordt als een hersenafwijking. " zegt Ds. M. J. Kater, christelijk gereformeerd predikant te Sint Jansklooster en docent apologetiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Hoe komen wetenschappers tot de conclusie dat God een product is van onze hersenen?
Heeft religie te maken heeft met processen in de hersenen?
Zijn onze godsbeelden inderdaad het product van onze hersenen?

Vindt hier meer over in:Religie is meer dan activiteit van hersencellen

No comments:

Post a Comment