Thursday, 13 May 2010

Ark van Noach




Noah’s Ark Ministries International berijkt een doorbraak in de zoektocht naar de Ark van Noach op de berg Ararat in oost Turkijë.



De zoektocht heeft bijna meer dan twee jaar geduurd. Het grote wentelpunt kwam er toen een van de leden van het Chinese-Turkss exploratie team, Panda Lee, voor een vooruitzicht klim boven de 4,000m een houten structuur tegen kwam.

  Up to now, the team has discovered seven spaces. The low temperature and environmental condition of glacier deposits and volcanic material helped the preservation.

Hij groef succesrijk  en waagde zich in een grote houtene structuur op een hoogte van meer dan 4,000m boven het zeeniveau. Houtstaaltjes werden als 4.800 jaren oud gedateerd. De houtstructuur die door het team is ontdekt is gebroken, zodat leden de structuur door verschillende openingen konden binnendringen. Tot nu, heeft het team zeven ruimtes ontdekt. De lage temperatuur en de omgevingsvoorwaarden van gletsjer afzettingen en vulkanisch materiaal hielpen bij de bewaring.

1 comment:

 1. Lees ook een vroeger verschenen artikel op dit platform:
  Ark van Noach

  Verder heeft oudtestamenticus prof.  dr.  M.  J.  Paul uit Ede twijfels over de vondst:

  Hij noemt tien bezwaren:

  „1.  Om de paar jaar duiken berichten op dat de ark gevonden is.  Hoe weten we dat dit keer de echte ark van Noach gevonden is?  Zijn de aangetroffen houten resten inderdaad van dit schip afkomstig?

  2.  Archeologen moeten altijd exact aangeven waar ze iets gevonden hebben, maar deze vinders houden hun locatie geheim, al noemt men wel de berg Ararat.  Controle is daardoor nog onmogelijk.

  3.  In de nieuwsberichten is sprake van een hoogte van ruim vier kilometer.  Hier is zeer veel ijs te vinden en diverse geleerden betwijfelen of in het beweeglijke gletscherijs de structuur van een schip bewaard kan blijven.

  4.  De tegenwoordig zo genoemde berg Ararat is volgens de meeste geologen pas vrij recent ontstaan, in ieder geval na de zondvloed.  Het is een vulkaan zonder sedimentatielagen die door een vloed afgezet zouden zijn.  Heeft men wel de goede berg op het oog?  Er zijn ook andere bergen voorgesteld, zoals de berg Cudi (waarbij dan de naam veranderd is).

  5.  Het gevonden hout zou zijn getest in een laboratorium in Iran, en ongeveer 4800 jaar oud zijn.  Zijn er echter in Iran wel laboratoria waar men dit goed bepalen kan?  Waarom is het daar gebeurd?  Waarom worden de officiële rapporten niet gepubliceerd, zodat de resultaten nagerekend kunnen worden?

  6.  Het nieuwsbericht maakt feit van ”een zwarte substantie” op het gevonden hout en verwijst naar het pek dat in Genesis genoemd wordt.  Dit is een vlugge conclusie.  Waarom heeft men deze substantie niet onderzocht?

  7.  De gevonden ”pinnen met vierkante koppen” kunnen geïnterpreteerd worden als pinnen om de dieren aan vast te binden, maar een overweging van andere mogelijkheden ontbreekt.

  8.  Het wekt wantrouwen dat de vinders eerst een filmdocumentaire willen maken voordat de feiten bekend gemaakt en gecontroleerd kunnen worden.  Wanneer worden de vondsten op de normale wijze gepresenteerd in de wetenschappelijke wereld, zodat controle mogelijk is?
  Klik hier!Klik hier!Klik hier!

  9.  Op een van de gepubliceerde foto’s is een spinnenweb te zien in een van de hoeken.  Kunnen spinnen op deze hoogte met de daar heersende koude leven?  Of is een veel lager gelegen grot gefotografeerd?

  10.  De gids die de tocht leidde, staat bekend als zeer onbetrouwbaar.  Waarom heeft men hem dan toch ingeschakeld?” Op grond van deze vragen heeft prof.  Paul „ernstige twijfels” of de ark van Noach gevonden is.  „De vinders doen er goed aan een duidelijke opening van zaken te geven en niet al te veel suggestieve verhalen te verspreiden.  In de loop der jaren bleken heel wat opzienbarende vondsten achteraf onjuist te zijn.” Voor de rest van dit artikel zie de onderstaande link:

  http://www.refdag.nl/artikel/1474910/Prof+Paul+Twijfels+over+vondst+ark.html

  ReplyDelete