Monday 31 May 2010

De uitstraling van God en zijn pleitbezorger


God heeft zijn waarheid door middel van zijn heilige geest door de profeten in het Oude Testament en door Jezus en zijn apostels in het Nieuwe Testament geopenbaard. (Markus12:36; Lukas 4:11; 10:21; 24:27.44; Handelingen van de apostelen 1:16; 2:33; 10:38; 28:25; Brief aan de Hebreeërs 1:1.3; 3:7; 1 Petrus 3:10-12; 2 Petrus 1:21)
God, door middel van zijn heilige geest, leidde voornamelijk de apostels in alle waarheden aangaande Christus en wat hij zei. (Johannes 14:26; 16:4-13; Handelingen1:2; Galaten 1:12; Efeziërs 3:5; 1 Thessaloniërs 1:5; 2 Timotheus 2:2) opgetekend zijn  De waarheden die werden geopenbaard aan de apostelen en naar ons beschikbaar gemaakt  zijn geregistreerd in de Bijbel zelf (de gewoonlijk-erkende 66 boeken). (Efeziërs 3:3-12; Kolossenzen 1:25.26; 1 John 4:6) Natuurlijk zouden zonder de heilige geest, deze dingen die nog steeds een mysterie voor ons zijn. (Markus 4:11; 1 Korinthiërs 2:7-10).
De heilige geest van God openbaart door de Geschriften dat Yahweh (Jehova) de enige ware God, de God en Vader van de Heer Jezus is. Jezus heeft een die het Opperste Wezen is dat over hem is; Jezus is niet zijn Opperste Wezen of hét Zijn die hij vereert, naar toe bidten die hem stuurde en wiens wens hij in eigenzinnige gehoorzaamheid uitvoerde.  (Deuteronomium 18:15-19; Mattheus 4:4 (Deuteronomium 8:3; Lukas 4:4); Mattheus 4:7 (Deuteronomium 6:16); Mattheus 4:10 (Exodus 20:3-5; 34:14; Deuteronomium 6:13.14;10:20; Lukas 4:8); Mattheus 22:29-40; Mattheus 26:42; Mattheus 27:46; Markus 10:6 (Genesis 1:27; Genesis 2:7,20-23); Markus 14:36; 15:34; Lukas 22:42; Johannes 4:3; 5:30; 6:38; 17:1.3; 20:17; Romeinen 15:6; 2 Korinthiërs 1:3; 11:31; Efeziërs 1:3.17; Hebreeuwers 1:9; 10:7; 1 Petrus 1:3; Openbaring 2:7; 3:2,12).

Engelse versie met NIV / English translation with NIV version > The radiance of God's glory and the counsellor
English / Dutch = Engels met Nederlandse versie met Naardense Bijbel Vertaling > Revealed Truth

No comments:

Post a Comment