Friday, 21 May 2010

Enige wijze God Uw geweldige naam loven wij

Onsterfelijke onzichtbare God enkel wijs,
Onbereikbaar in het licht
ontoegankelijk verborgen voor onze ogen,
Meest gezegende, luisterrijkste, de Oude van Dagen,
Almachtige, triomfantelijke
— Uw geweldige naam loven wij .

—Smith

Engelse tekst / English version > God only wise Thy great name we praise