Friday, 28 May 2010

Levende cel geproduceerd door kunstmatig DNA

Wetenschappers kondigden een stoutmoedige stap aan op woensdag nacht op de Belgische televisie in hun blijvende zoektocht naar de mogelijkheid om kunstmatig leven te creëren. Zij kondigden aan dat zij een levende cel konden produceren die door kunstmatig DNA wordt aangedreven.

Het DNA van een cel werd synthetisch, ingevoegd in een neefcel gekopieerd en kon zo reproduceren. U kunt u dan verwonderen over hoe veel het echt "synthetisch" was en of dit  impliceerde dat het echt een levenloze cel was. En zal dit dan echt een kunstmatige levensvorm zijn?

"De uitvinders noemen het de eerste synthetische cel van de wereld, hoewel deze eerste stap meer een her-schepping is van bestaand leven — een eenvoudig soort bacterie veranderend in een andere — eerder dan opbouw uit het niets".

"Het is gedeeltelijk synthetisch, zei een, omdat het team van Venter de kunstmatige genetische code in een levende cel van een verwante soort moest steken. Die cel was meer dan slechts een verpakking; het bevatte ook zijn eigen cytoplasma — het vloeibare deel".

Het tijdschrift The Economist gaat verder arrogant te verklaren:

"Het is nu mogelijk  zich een wereld voor te stellen waarin nieuwe bacteriën (en uiteindelijk, nieuwe dieren en planten) op een computer kunnen ontworpen worden en dan groeiën op  bestelling."
 "Die bekwaamheid zou de beheersing van de mensheid over natuur in zekere zin bewijzen diepgaander dan zelfs de ontploffing van de eerste atoombom... "

"Het zal een tijdje, nog zijn, voor lifeforms volgens de gewoonte op een laptop is ontworpen. Maar dit zal komen".

Lees meer> Mensheid daagt De Geweldige Schepper uit >  Mankind Challenges The Great Creator waar zij schrijven: "De Mens kan trots denken dat hij de wereldproblemen kan oplossen. Hij kan arrogant denken dat hij de natuur kan beheersen. Nochtans, zal hij spoedig weg zijn en zijn grove kennis met hem - mits alle vlees gras is ".

Engelse versie / English version > Man made life

No comments:

Post a Comment