Friday, 14 May 2010

Lijden goegemaakt door Jezus' loskoopoffer voor zonde

Op "Bijbel Waarheid" heeft Surrendersacrifice een nieuw onderwerp gegeven in het forum "Algemene Theologie" "Waarom is lijden reddend"?.

Volgens hem is lijden reddend omdat Jezus ons van zonde door Zijn lijden heeft goedgemaakt of eigenlijk losgekoocht. Jezus nodigt ons uit om met Hem mee te gaan in Zijn reddend werk door het toestaan van ons deel nemen om aan Zijn lijden (welk wij tegenkomen terwijl wij  Zijn werk doen) (Kolossenzen 1:24). Daarom om waardig van Christus te zijn, moeten wij ons zelf ontkennen, ons kruis opnemen en Jezus volgen (Mattheüs 10:38 & 16:24; Markus 8:34; & Lukas 9:23 en 14:27). Zelfs het persoonlijke lijden dat wij tegenkomen in ons leven wanneer met geloof in Christus lijden (dat betekent dat wij geloven dat God ons van dat lijden zal wag brengen) maakt ons vrij omdat het duurzaamheid, teken en hoop produceert (Romeinen 5:2-3); de gelegenheid geeft onze zonde te overwinnen; en de gelegenheid geeft in Zijn leven te delen (1 Petrus 4:1-2 en 1 Petrus 2:19-21). Lijden doet ons vernederen; nederigheid onderricht ons om op God te steunen; en vertrouwen op God bevrijdt ons van egoïsme (dat de oorzaak van alle zonden is). Heel dikwijls zijn wij bang van lijden echter  moeten wij ons herinneren dat Jezus onze last zal verlichten (indien wij hem vertrouwen) (Mattheüs 11:30); en dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niets is vergeleken de glorie die die verwacht wordt vooor hen die hem vertrouwen (Romeinen 8:18) .

The topic can be found here:
http://www.thechristadelphians.org/forums/index.php?showtopic=15038

No comments:

Post a Comment