Monday, 24 May 2010

Mannelijke en vrouwelijke rol in Christus

Zou ons geslacht een eigenschap kunnen vormen van een talent welk ons gegeven is om in dienst van de Heer te gebruiken?
 Vrouwen liggen volgens Duncan Heaster onder veel druk om zich aan de wereld van een man aan te passen, om te bewijzen dat zij natuurlijk ook het werk kunnen doen dat vroeger door mannen gedaan werd . Maar dat werk gebruikt niet noodzakelijk het talent van het geslacht, in dit geval het vrouwelijke geslacht, als God het plant.

 ... "Het gebruik van vrouwelijke kwaliteiten als een macht die bekwaam is om de wereld te veranderen".

... Deze conflicten leiden in zo vele vrouwen naar gevoelens van frustratie en schuld.

... Wordend in Christus, een lid van Zijn lichaam waarin ieder deel vitaal en onmisbaar naar de groei van het geheel is, leidt ons om deze houding af te schudden.

+ Eenvoudig Een gevoelige vrouw zijnd, met een zin voor de waarde van personen, kan op zichzelf reeds een hoogtepunt  van genoeg roeping zijn.

Lees meer hierover > Male And Female Roles In Christ