Wednesday, 12 May 2010

Niets kan ons scheiden van de liefde van God

Lieve Heer, de zekerheid dat niets mij van uw liefde kan scheiden,
drijft elke angst voor het leven, met alle onverwachte ziekten en tragedies vandien, uit.
Niets kan mij van uw liefde scheiden!
Halleluja! Amen.


“Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” (Ro 8:38-39 NBV)


No comments:

Post a Comment