Monday, 14 June 2010

Anjou Bijbel

anjou1.jpg

Niet lang meer voor wij zullen kennis maken met één van de topwerken uit het handschriftenpatrimonium van de KULeuven.  Het conservatieproject rond de Anjou-Bijbel, een prachtig geïllustreerd handschrift uit de 14de eeuw dat bewaard wordt in de Maurits Sabbebibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid gaat haar laatste maanden in.

De Bible Angevine of Anjou-Bijbel is het pronkstuk van de bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven.  Het uitzonderlijk rijkelijk versierde handschrift is ontstaan in het begin van de veertiende eeuw aan het hof van Robert I van Anjou (1277-1343), koning van Napels, vandaar de naam.
Naast twee volbladminiaturen bevat de bijbel meer dan 160 kleinere miniaturen - initiaalversieringen ter introductie van de bijbelsecties en kleine miniaturen die alluderen op de bijbelse teksten en op historische gebeurtenissen die met het koningshuis zijn verweven - en op elke folio fantasierijke randversieringen.

Het handschrift was oorspronkelijk bedoeld als een geschenk van Robert I van Anjou aan Andreas van Hongarije, die op zesjarige leeftijd met Johanna werd verloofd.
image002_400_23
Het prestigieuze handschrift is nooit uit de koninklijke kringen verdwenen.  In 1402 werd het beschreven in de inventaris van Jean duc de Berry (1340-1416), broer van de Franse koning Karel V en vermaard kunst- en boekenliefhebber.  Via de bisschop van Arras, Nicolaus de Ruistre (1509), kwam het manuscript op het einde van de vijftiende, begin zestiende eeuw in het Arrascollege in Leuven terecht.  Tussen 1808 en 1821 behoort het handschrift tot de collectie van het Grootseminarie van Mechelen.  Sinds 1970 is het in depot gegeven aan de bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven.

Het conservatieproject, dat gecoördineerd wordt door professor Jan Van der Stock, wordt uitgevoerd door Illuminare Studiecentrum voor Miniatuurkunst (KULeuven) in samenwerking met de Faculteit Godgeleerdheid (KULeuven) en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.
Het project geniet financiële steun van het Fonds Inbev-Latour.

De tentoonstelling: van 10 september tot 28 november 2010 Tijdens de tentoonstelling in het nieuwe Leuvense Stedelijke Museum M (10 september-28 november 2010) zullen de losse verluchte folio's van het geconserveerde handschrift worden getoond en geconfronteerd met contemporaine 14de eeuwse verluchte manuscripten.  Na deze voorstelling aan het publiek, worden de folio's terug ingebonden als een codex.  Het project wordt gecoördineerd door prof.  dr.  Jan Van der Stock van Illuminare, Studiecentrum voor Miniatuurkunst (K.U.Leuven) i.s.m.  de Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven) en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA, Brussel).  Het Fonds Inbev-Latour financiert de conservatiebehandeling.  Het wetenschappelijk onderzoek en de conservatiebehandeling worden gerealiseerd door dr.  Lieve Watteeuw.


Lees hier ook over > Anjoubijbel ondergaat grondige restauratie Meer informatie over het project, de Anjou-Bijbel en de evolutie van de conservatiewerkzaamheden, is te vinden op de website van Illuminare.

Anjou-Bijbel - Wikipedia De zogenaamde Anjou-Bijbel of Bible Angevine, is een uitzonderlijk rijkelijk versierd handschrift, dat rond 1340 ontstond aan het hof van Robert van Napels, ...
nl.wikipedia.org/wiki/Anjou-Bijbel

English article > The Anjou Bible Project
+
Progress Report 2007-2009
Cultura fonds library on the Anjou bible, surgeons and funding