Thursday 3 June 2010

Bestaat er iets als engelen en kunnen die zondigen

Wij als Christadelphians geloven dat voor alles in ons leven de antwoorden te vinden zijn in de Heilige Schrift. Maar wanneer wij de Bijbel lezen moeten wij in consideratie nemen wat door zekere woorden wordt bedoeld. Wij moeten de taal van die 66 zeer verschillende boeken trachten te begrijpen

Als wij bijvoorbeeld het woord "engel" bekijken moeten wij inzien dat het komt van het Griekse angelos, dat "bode" betekent. In het Oude Testament wordt, met twee uitzonderingen, het Hebreeuwse woord malak ,dat ook "bode" betekent gebruikt voor "engel". De profeet Malachi nam zijn naam van dit woord, wat je ook kan interpreteren als "zendeling". Hij aanschouwde zich als een bode en hij profeteerde over de komst van "de bode van de overeenkomst", Jezus Christus (Malachi 3:1).

Hoewel het woord "engel" in de Bijbel, dat een bode of boodschapper betekent, bijna altijd naar heerlijke wezens verwijst, kan het toevallig toegepast worden voor menselijke bodes. Malachi zelf zei dat een priester een bode (malak) van de Heer des Heren was (Malachi 2:7) en in het Boek van Openbaring werden de oudere van de zeven kerken van Azië engelen genoemd (1:20; 2:1 enz.).

Maar wanneer wij bodes tegen komen die bovennatuurlijke dingen doen, is er geen twijfel dat zij heerlijke wezens zijn - de boodschappers van God, die werken voor Hem en voor het ultieme voordeel van de mensheid.

Wij als Christadelphians geloven dat God aan het voordeel van mensen denkt en voor hen werkt door Zijn gastheren van bedienaars.

Gelooft u zoals wij dat er machten zijn die de machten van God zijn?

Zijn er hemelse wezens welke wij Engelen kunnen noemen? En van die hemelse wezens waren zij steeds aanwezig in Gods nabijheid en wilden zij allemaal God volgen, eren, aanbidden en loven?

Sommige mensen geloven dat zij op hun rechter en linker schouder zo een engel hebben zitten. Rechts zou dan de plaats zijn voor de bewaar engel, die een goede engel is die ook de goede daden van de mens noteert. Terwijl volgens sommigen op de linker schouder de engel zit die de slechte daden noteert of nog erger tot slechte daden aanmaant. Dat is dan de duivelse engel.

Maar indien er een duivelse engel zou bestaan is dat dan niet een engel die tegen de wil van God in gaat, dus zondigt? En kunnen engelen wel zondigen?

Indien Satan een Cherub, dus een van de hoogste engelen was, die tegen God reageerde en er zelfs toe over ging om de mens in opstand tegen God te brengen, zondigde deze engel dan niet tegen zijn schepper? En indien er meerdere duivels zijn zoals Lucifer en anderen, die engel waren, waren dat dan geen zondige engelen?

Welk zijn uw mogelijke antwoorden als men de vraag zou stellen of engelen weldegelijk kunnen zondigen?

  1. - Ja. Lucifer was een engel en die zondigde.
  2.  - Engelen kunnen niets doen als zij mythologische schepsels zijn.
  3.  - Engel betekent bode of boodschapper. Menselijke bodes kunnen zondigen. Hemelse kunnen niet zondigen.
  4.  - Engelen zijn onsterfelijk en kunnen daarom niet zondigen.
  5.  - Weet niet.
Doe de test en vergelijk uw antwoorden met die van anderen op www.thisisyourbible.com voor deze enquète van de maand juni.

God heeft de wereld voorzien van boodschappers die met Hem in contact staan en zo tussen hemel en aarde kunnen reizen. Hun taak is de communicatie te verwezenlijken tussen de Allerhoogste en de gewone man. Zij zijn "Zijn engelen", "Zijn gastheren" en zij zijn "Zijn ministers", die Zijn genoegen doen. Met andere woorden heeft de Enige Schepper van hemel en aarde, Elohim Jehovah/Yahweh God van goden de totale controle over hen en alle andere leden van Zijn creatie. Die engelen die ten gunste van God en mensen werken "overtreffen" in kracht en zij hebben meer dan genoeg macht om hun opdrachten te vervolledigen.

Vindt meer gegevens over engelen op andere van onze pagina's:

Satan of duivel
Lucifer

+

Engelse versie / English version > Heavenly creatures do they excist

No comments:

Post a Comment