Wednesday, 16 June 2010

Bijbellezen eigen te leren zaak

Geloof kunnen andere gewone mensen niet in jouw brengen. Zij kunnen misschien geloof tot jouw brengen, maar de actie van geloven hoort door jezelf te gebeuren en kan slechts gebeuren als de Heilige Geest je inspireert en het geloof in jou geeft.

Schrijver en evangelist Feike ter Velde zegt dat je Bijbellezen moet leren in de kerk. De priester, voorganger of dominee kunnen misschien wel over God en zijn geboden spreken en je laten weten wat de profeten hebben verteld, maar daarmee zien wij nog niet het verband met vandaag en met de toekomst.

"Een dominee of voorganger moet als eerste aan de gemeente leren dat ze de Bijbel moeten lezen. De rest is van secundair belang." Christenen in Nederland weten volgens ter Velde te weinig van de Bijbel af: "Heel veel christenen weten gewoon niet meer wat er precies in de Bijbel staat. Dan heb ik het met name over de mens en het wereldbeeld. De Bijbel zegt zo ontzettend veel over de toekomst, maar het is bij veel christenen totaal onbekend."

Bekijk de video: Veel christenen hebben gebrek aan Bijbelkennis

No comments:

Post a Comment