Wednesday, 16 June 2010

Christelijke scholen in Nederland niet verwaterd

Christelijke school lijkt 'niet verwaterd'

Christelijke school lijkt 'niet verwaterd'
Men kan de vraag stellen of onderwijsvrijheid bepaalde grenzen heeft. Alsook kan men nagaan in welke mate het burgerlijk denken de voorhand krijgt op het geestelijk denken.

In België en Nederland zijn er scholen die zich uitgeven als Christelijk, maar wat houdt dat dan vandaag nog in? In welke mate liggen de Christelijke waarden voor op en wordt er nog over Jezus en over God gesproken?

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat op ruim een derde (36 procent) van de protestants-christelijke basisscholen de Bijbel toch nog dagelijks aan bod komt. Dit is iets dat men niet van de Belgische Christelijke scholen buiten de Scholen met/of van de Bijbel kan zeggen.

Op andere scholen in Nederland gebeurt dit een paar keer per week (35 procent) of per maand (15 procent). Een minderheid (13 procent) geeft aan dat de Bijbel maar een paar keer per jaar aan de orde komt. Dat blijkt uit een enquête van de Pabo Arnhem (onderdeel van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen), die naar alle protestants-christelijke scholen in Gelderland werd gestuurd.

Van de 94 scholen die reageerden, typeert meer dan de helft zich als 'half gesloten', wat betekent dat leerlingen met een andere achtergrond welkom zijn, maar van hen wordt wel verwacht dat ze de christelijke identiteit van de school respecteren.

Bijna de helft, 45 procent, noemt zichzelf 'open'. Hier is meer ruimte voor andere geloofsovertuigingen. Slechts twee scholen noemden zich 'gesloten' christelijk.

Lees verder in het Nederlands Dagblad