Tuesday, 15 June 2010

Eva's zeven dochters

De Zeven Dochters van Eva The Seven Daughters of Eve (2001, ISBN 0-393-02018-5) een boek dat de moeite waard kan zijn om te lezen voor diegenen die een DNA analyse overwegen om genealogisch werk aan te vullen. Bryan Sykes geeft in het boek de theorie van menselijke mitochondriale genetica (human mitochondrial genetics) aan een algemeen publiek. Hoewel het boek grotendeels zijn onderzoekspad beschrijft (zie Genetische GenealogieBegrijpen > Understanding Genetic Genealogy) paste hij de mitochondrial DNA kennis toe  om de vooruitgang van de Homo sapiens uit Afrika en naar het einde missertjes in de romantische visioenen van de dochters of clanmoeders vast te stellen .

Sykes legt de principes uit van genetische en menselijke evolutie, de bijzonderheden van mitochondrial genetica en analyses van oud DNA om moderne mensen genetisch naar prehistorische voorouders te verbinden.

De studie vond dat Joden een gemeenschappelijk stel van genetische handtekeningen met Arabische rassen (inclusief Palestijnen, Syriërs en Libanees) delen, die beduidend verschillend van Niet-joodse rassen zijn welke buiten het Midden-Oosten leven.
Opnieuw is dit in overeenstemming met de Genesis beschrijving van het gemeenschappelijke voorgeslacht van Joden en Arabieren van Abraham.
Hoewel wij niet te veel betekenis zouden  moeten geven aan de resultaten van deze genetische studies, die een goede overeenkomst van verbeeldingsvole interpretatie vanwege deelnemende wetenschappers inhouden, is het niettemin interessant te zien welke omvang zij overeenkomst verlenen met de ware geschiedenis van de mensheid zoals zij geregistreerd staat in het Woord van God.

Vind hier verder meer over in Engelse bijdragen:

Engelse versie / English version > The Seven Daughters of Eve

Read more at Suite101: The Seven Daughters of Eve: Bryan Sykes Personalizes the mtDNA Clans that Populated Europe http://genealogical-research-methods.suite101.com/article.cfm/the_seven_daughters_of_eve#ixzz0qts0ebSn

and find the thougth of our brother John Aldersley > Seven distinct DNA clusters+++
2016 update

No comments:

Post a Comment