Friday, 25 June 2010

Onfeilbaarheid

Onder de tag "onfeilbaarheid" zullen teksten voorkomen betreft zo wel de onfeilbaarheid van God alsook de vraagstelling of mensen soms onfeilbaar kunnen zijn.
Om onfeilbaar te zijn moet men in de mogelijkheid zijn om geen enkele vergissing te begaan en zou men nooit mogen dwalen, verkeerd gaan of iets verkeerdss doen.
Volgens ons is er niemand die gevrijwaard kan zijn van dwaling met betrekking tot de geloofs- of zedenleer.
Het leerstuk van de pauselijke onfeilbaarheid is op geen enkele Schriftuurlijke basis te verantwoorden. Noch de Paus, noch de vereniging met de Paus, het college van bisschoppen, als zogenaamde opvolgers van het college van de apostelen, kunnen, zelfs niet alleen wanneer zij ex cathedra een uitspraak doen over geloof en zeden, onfeilbaar zijn.

Volgens de Heilige Schrift is God de enige onfeilbare, die alles weet en alles kan doen zoals het hoort.

No comments:

Post a Comment