Friday 25 June 2010

De Allerhoogste is het Opperwezen

Onder de tag "allerhoogste" zullen artikelen verschijnen die het hebben over de plaatsing van de hoogste in functie, of over diegene die het recht verdient de allerhoogste plaats te krijgen.

De geen die allerhoogst geplaatst is is Hij die bij uitstek het recht krijgt om als Schepper van hemel en aarde, auteur van dit alles, de leiding van heel het gestel der dingen te krijgen, God onze Vader. Het Opperwezen Jehovah is de enige die onbeperkt in macht is en het recht kan opeisen om de hoogst geplaatste autoriteit te zijn.

No comments:

Post a Comment