Wednesday, 9 June 2010

Openbare Samenkomsten

Op regelmatige tijdstippen komen Broeders en Zusters in Christus in het AC te Heverlee, Leuven bij elkaar om het Laatste Avondmaal in herinnering te nemen. Aan de Memorial Service nemen enkel gedoopte
broeders en zusters deel, maar de dienst kan door iedereen beken en gevolgd worden. Voor de woorddienst kan iedereen mee zijn zeg doen. Iedereen is ook uitgenodigd om mee te bidden of te zingen.

Wij durven veel vragen van diegenen die met ons willen mee bidden. Deel uitmakend van een kerk zonder faciliteiten houdt in dat de leden zeer creatief horen te zijn. Men gaat dan de dingen bekijken van een
ander perspectief.

Diegenen die onze bijeenkomsten in België willen bijwonen moeten hun schroom durven overwinnen. Samenkomen op zondag morgen in een openbare plaats als een baanrestaurant en een motel waar wij voor iedereen zichtbaar terzijde durven zitten om samen te bidden en in het woord van God te lezen en dit openlijk durven bespreken, terwijl elke voorbij ganger ons aan het werk kan zien.

Wij zijn geen gesloten kerkgemeenschap, zo iedereen is welkom. Ik geef wel toe dat het nuttigen van het brood en drinken van de wijn als symbolen van Christus zoenoffer, wij enkel toelaten voor gedoopten. Andere drankjes, als koffie of limonades, mag iedereen natuurlijk tijdens de dienst mee drinken. En als er koekjes zijn mag iedereen deze ook lekker mee soldaat maken. Samen gemeenschap in Christus hebben hoort een
gezellige bezigheid te zijn, en dat is wat wij proberen aan te bieden voor eenieder die ons wil komen bezoeken.

Voor ons gaat een Kerk over Mensen, en zijn het de gelovigen die de Kerk uitmaken. Wij hebben geen Kerkoverheden die ons structuren opleggen en verplichten deze of gene activiteiten in te richten om die organisatie financieel haalbaar te maken.

Wij moeten zelf onze boontjes trachten te koken en onze inspanningen zijn hoofdzakelijk gericht op het verkondigen van de Blijde Boodschap en onze aandacht gaat uit naar die mensen die ons willen komen
opzoeken. Elk gezin is belangrijk en wordt aanschouwd als een belangrijke bijdrageleverancier of medewerker. elke familie kan bij ons deel uit maken van een team dat samen wil gaan voor één en het zelfde doel: God loven en prijzen.

Engelse uitnodiging / English invitation > Public meetings

2 comments:

 1. In België zijn er weinig gedoopte Christadelphians, alsook moeten wij toegeven dat er niet veel mensen zijn die zich bij ons ingeschreven hebben om op de hoogte te blijven.

  In België aanschouwt men de Kerk als het grote establishment van de Katholieke Kerk. Maar wij zijn niet zulk een met rollenverdeling gegroepeerde organisatie waar verscheidene zusterorganisaties zorgen dat het geld blijft rollen om de uitvoerende priesters te bevoorraden.

  Onze kerk mag niet al de programma's hebben die een grote kerk heeft, maar wij zijn er van overtuigd dat onze kerkgemeenschap datgene kan aanbieden wat het meest belangrijke is. Wij hebben een passie voor
  de Heer en hebben vriendschap voor elkaar. Wij hebben een medegevoelen voor kinderen en voor diegenen die zoeken naar een diepere verhouding met God. Alsook blijven wij hongeren voor God. wij durven bewust zijn van elkeen van onze gebreken, maar proberen die te overstijgen door samen te proberen elkaar te helpen te groeien en te worden als Christus.

  De plaatsen waar wij bij een komen hebben niets in vergelijking met wat velen in deze contreien van een kerkgebouw verwachten. Bij ons dus geen spitstorengebouw. Geen pilaren om te bijten. Liefst geen te grote ruimte waar men terzijde passief kan zitten.

  Wij hopen dat diegenen die naar ons komen zich knus als thuis kunnen voelen, op hun gemak.

  Met een drankje en een hapje willen wij samen een gemeenschap in Christus vormen, waar eenieder zich thuis kan voelen. Klein of groot, geschoold of ongeschoold, blank of zwart, rijk of arm, iedereen zou zich
  op gelijke voet moeten kunnen voelen en zijn of haar inbreng in de gemeenschap kunnen brengen. Elkeen kan wel iets vinden waar hij of zij kan in uitblinken en de hele gemeenschap ten nutte kan zijn.

  Wat wij wel hopen is dat ook iedereen zijn mond durft open doen en durft mee gedachten wisselen om zo integraal deel uit te maken van de groep die wij samen willen opbouwen.

  ReplyDelete