Wednesday, 9 June 2010

Openbare Samenkomsten

Op regelmatige tijdstippen komen Broeders en Zusters in Christus in het AC te Heverlee, Leuven bij elkaar om het Laatste Avondmaal in herinnering te nemen. Aan de Memorial Service nemen enkel gedoopte
broeders en zusters deel, maar de dienst kan door iedereen beken en gevolgd worden. Voor de woorddienst kan iedereen mee zijn zeg doen. Iedereen is ook uitgenodigd om mee te bidden of te zingen.

Wij durven veel vragen van diegenen die met ons willen mee bidden. Deel uitmakend van een kerk zonder faciliteiten houdt in dat de leden zeer creatief horen te zijn. Men gaat dan de dingen bekijken van een
ander perspectief.

Diegenen die onze bijeenkomsten in België willen bijwonen moeten hun schroom durven overwinnen. Samenkomen op zondag morgen in een openbare plaats als een baanrestaurant en een motel waar wij voor iedereen zichtbaar terzijde durven zitten om samen te bidden en in het woord van God te lezen en dit openlijk durven bespreken, terwijl elke voorbij ganger ons aan het werk kan zien.

Wij zijn geen gesloten kerkgemeenschap, zo iedereen is welkom. Ik geef wel toe dat het nuttigen van het brood en drinken van de wijn als symbolen van Christus zoenoffer, wij enkel toelaten voor gedoopten. Andere drankjes, als koffie of limonades, mag iedereen natuurlijk tijdens de dienst mee drinken. En als er koekjes zijn mag iedereen deze ook lekker mee soldaat maken. Samen gemeenschap in Christus hebben hoort een
gezellige bezigheid te zijn, en dat is wat wij proberen aan te bieden voor eenieder die ons wil komen bezoeken.

Voor ons gaat een Kerk over Mensen, en zijn het de gelovigen die de Kerk uitmaken. Wij hebben geen Kerkoverheden die ons structuren opleggen en verplichten deze of gene activiteiten in te richten om die organisatie financieel haalbaar te maken.

Wij moeten zelf onze boontjes trachten te koken en onze inspanningen zijn hoofdzakelijk gericht op het verkondigen van de Blijde Boodschap en onze aandacht gaat uit naar die mensen die ons willen komen
opzoeken. Elk gezin is belangrijk en wordt aanschouwd als een belangrijke bijdrageleverancier of medewerker. elke familie kan bij ons deel uit maken van een team dat samen wil gaan voor één en het zelfde doel: God loven en prijzen.

Engelse uitnodiging / English invitation > Public meetings