Friday, 11 June 2010

Paniek en pijn

Iedereen is wel eens geconfronteerd geworden met minder aangename situaties waar men zich op zijn minst gezegd niet erg op zijn gemak was. Iedereen heeft wel eens momenten gehad waarbij hij het erg benauwd kreeg.

Op Hoop tot Leven | Redding door Christus Jezus is er een nieuwe paragraaf toegevoegd waarbij ik hier even op toe kijk.

Men kan allerlei soorten pijn onder vinden. En paniek veroorzaakt ook dikwijls meerdere pijnen. Of pijnen vormen een teken dat er iets grondig aan het verkeerd gaan is. Wij moeten ons bewust zijn van deze belangrijke lichaamssignalen en mogen die zeker niet negeren. Indien onze geest, onze hersenen, een signaal door geven moeten wij hiervoor attent zijn. Wij moeten er rekening mee houden. God heeft deze beveiliging voorzien en wij moeten er nuttig mee omspringen. Probeer daarom ook goed te luisteren naar uw eigen lichaam. Wordt bewust van de waarnemingen en probeer op de waarschuwingen correct te reageren. Ga niet dadelijk er op in door ze door allopathische medicatie te verdoezelen. Met wegmoffelen ga je niet veel helpen aan de situatie. Je kan ze hooguit tot later uitstellen. Maar zo wie zo gaat ze toch doorbreken als je ze tracht te negeren of weg te moffelen door allerlei giften tot u te nemen.
De koe bij de horens nemen is het belangrijkste.

wij mogen blij zijn dat de Schepper in de natuur voldoende middelen heeft voorzien om ons volledig door dit leven te leiden. Er zijn voldoende middelen aanwezig om ons lijden zo veel mogelijk te beperken. Wij moeten er enkel oog voor hebben en Gods helpende hand er willen inzien.

Vindt hier meer over op Fysische en emotionele Pijn,Pijn onderuit geraken,Niet weerhouden door Beperkingen en op Paniek > Rond Pijn

No comments:

Post a Comment