Tuesday, 20 July 2010

De geest en stress

Velen van ons worden geconfronteerd met stress. Een overmatige druk die ons uit evenwicht brengt. Het is een toestand van verwarring in de gevoelens of van het aanvoelen sommige dingen niet meer onder controle te hebben.

Ook in de Oudheid waren er mensen die een druk van buiten af aanvoelden die hen hinderde. Ook zij moesten voor hun inkomen en hun familie zorgen en dat kon heel wat druk teweeg brengen. Het is iets van alle dag en van verleden en toekomst dat de noodzakelijkheden van de dag als een molensteen om de nek kunnen hangen.

De Chicago Biblestudents brengen een artikel over de factoren omtrent "stress". Zij halen ook aan dat de wijze mannen van God conssistent waren in hun advies hoe wij kunnen omgaan met stress.


Lees er meer over in > The spiritual mind and stress