Friday, 23 July 2010

De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk

Samen komen in een klein vertrek in een openbaar gebouw of in een huis heeft het voordeel dat er meer intimiteit is dan in een groot kerkgebouw.
Een huiskerk biedt een warme omgeving aan welke een neutraal kerkgebouw niet kan. De Kerk moet een plaats zijn waar liefde kan gegeven en getoond worden. In een grote kerk kan men elkaar wel eens aankijken, lachen naar elkaar, maar buiten de mensen dicht bij jouw blijft er een afstand tussen de anderen die verder af zitten. In een huis kan je met elkaar praten en informeler omgaan. Je kan te samen zitten, niet enkel om de dienst te laten passeren, maar er actief aan deel te nemen plus ook werkelijk samen verbonden voelen. Men kan er samen eten en drinken, met elkaar omgaan en zo elkaar beter leren kennen. De verbondenheid in een huiskerk kan veel beter opgebouwd en aangevoeld worden dan in een meer afstandelijk kerkgebouw.

No comments:

Post a Comment