Friday, 23 July 2010

Wapens niet toegelaten in Katholieke kerken van Louisiana

Ook al is het dragen van wapens in de staat Los Angeles toegelaten, zelfs in kerken, synagogen en moskeeën, verbiedt de Katholieke Kerk wapendracht in hun kerken.
De Louisiana Conference van Katholieke Bisschoppen vindt dat alhoewel het bij wet toegelaten is, het niet verantwoord is om de wapens in hun gebouwen toe te laten.
Somige verenigingen geven nu wel cursussen om een verborgen wapen te dragen en te kunnen gebruiken. Dit noodzaakt echter dan ook veiligheidsmaatregelen aan de kerkdeuren, op de parkeerterreinen en rond de kerken.