Wednesday, 28 July 2010

Homoseksuele priesters worden opgeroepen de kerk te verlaten

De afgelopen maanden is er heel wat te doen geweest rond homoseksuele acties van priesters en rond pedofiele daden van deze godsdienaren. Italië blijft ook niet gespaard van de controverse. In het tijdschrift Panorama werd openbaar gemaakt dat er verscheiden priesters snachts homobars en sekstenten gaan bezoeken.

Kardinaal Agostino Vallini vindt dat de homoseksuele priesters nooit priester hadden mogen worden en dat niemand van hen verlangt dat zij priester blijven.
Ierlands nieuwste bisschop stelt dat de recente ondernomen reactie tot het clerus schandaal kan vergeleken worden als het chirurgen mes dat pijnlijk kan zijn, maar noodzakelijk. Deze bisschop vraagt wel vergevingsgezind op te treden naar diegenen die deze pijnlijke ervaringen teweeg brachten.Volgens hem zijn er meerder pijnlijke ervaringen waar enkel door vergiffenis tot aflsuiting van die zaken kan gekomen worden.

Lees hierover meer:
  1.  > Church says gay priests should come out (ANSA)
  2.  > Bishop Liam S. MacDaid’s Ordination Ceremony Address (Diocese of Clogher)

No comments:

Post a Comment