Tuesday, 10 August 2010

Vuur en vloed als teken

Vuur en vloed gaan verder > Overstromingen in Pakistan treffen 14 miljoen + Russische hittegolf doodt 5.000, vuren razen verder oncontroleerbaar.
De zon ontploft.
Men kan er niet naast kijken, natuurverschijnselen halen verder het nieuws. Meer en meer rampen komen over de mensen. Met het gevolg dat vele mensen de oorzaak graag bij God leggen. Want pas in nood beginnen zij Hem te herkennen, te aanroepen of Hem de schuld te geven.

God is in controle van gebeurtenissen die hier op aarde gebeuren.De laatste maanden krijgen wij meerdere geweldige tekens en wonderen te zien die tonen hoe weinig de mens zelf in de hand heeft.

De tekens die wij te zien krijgen zouden laten zien aan hen die het willen zien dat de laatste dagen van God voor het oordeel over de wereld in de fase van uitstorting zijn. Indien wij aan de hand van God in deze overstromingen twijfelen beschouw deze woorden. Job 37:5 "God donderd prachtig met zijn stem; geweldige dingen doet hij, die wij niet kunnen begrijpen. Daar hij naar de sneeuw zegt, Wees gij op de aarde; evenzo naar de kleine regen en naar de geweldige regen van zijn kracht". Deze geweldige regens tonen aan ons zijn kracht. Jezus zegt dat de wereld zal zijn toen het in de dagen van Noah was. Wij weten dat de wereld in die tijd werd overstroomd en alle levens beëindigde behalve voor dezen in de Ark. Wij weten dat God de wereld op die wijze niet opnieuw zal vernietigen, maar deze vloeden zijn een waarschuwing dat wij in die dagen leven.

"Hij laadt de wolken met vochtigheid; hij verstrooit zijn bliksem door hen. Aan deze richting wervelen zij rondom over het gezicht van de hele aarde om te doen wat Hij hen dan ook  beveelt. Hij brengt de wolken om mannen te straffen of om Zijn aarde te bewateren en Zijn liefde te tonen.". (Job 37:11-13)

Zie verder in > Weekly World Watch 1st - 7th Aug 2010‏

No comments:

Post a Comment