Tuesday, 10 August 2010

Zuster Jeane Devos in Asia News

In 1985 richte de Katholieke Zuster Jeane Devos de Nationale Binnenlandse Werkers Beweging (NDWM) op in Indië, een organisatie die nu 53 takken in 23 staten heeft.
 Binnenlandse werkers in India worden dikwijls hun rechten ontkend, onderbetaald en behandeld als dieren.

In de Asia News wordt er aan haar een artikel geweid.

> Asia News >

“We broke a wall of silence, slavery and exploitation,” Sr Jeane said. “Our movement has grown and we can change the situation of domestic workers through solidarity, dignity, justice and empowerment.”

> Belgian nun helps two million domestic workers in India regain dignity and rights