Saturday, 28 August 2010

Weet door proberen
"U zult nooit weten wat u kunt doen tot u het probeert.
Echter is de droevige waarheid dat de meeste mensen nooit iets proberen tot zij weten dat zij het kunnen doen".
- Bob Proctor

Diegenen die meest twijfelen en toch
maar streven hun twijfels te overwinnen,
blijken sommige van de sterkste volgelingen van Christus
te zijn. - Selwyn Hughes


"  Maar Hij sprak tot hen: 'Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart?"
Lukas 24:38"  Broeders, ik voor mij twijfel er niet aan of gij zijt best in staat zelf elkaar van advies te dienen;
ge zijt immers bezield met de beste bedoelingen en toegerust met alle mogelijke kennis."
Romeinen 15:14

Probeer steeds goed te doen voor elkaar, werkelijk voor iedereen.
1 Thessalonicenzen 5:15b

Probeer geen mensen er in te luizen.
1 Thessalonicenzen 2:3b

God, laat ons durven stappen te ondernemen.
 Zorg er voor dat als wij dingen proberen
niemand ertoe trachten te brengen tot dwaling over te gaan
of tot oneerlijkheid of bedrog te brengen,
maar geef ons de kracht in Jezus voetstappen te treden
en de juiste daden te stellen.

No comments:

Post a Comment