Wednesday, 15 September 2010

Hoe de Satan vandaag rond toert

In de Laatste Dagen, de tijd die zou komen wanneer Jezus zal gaan terugkomen zou de 'duivel' welig tieren en zouden de mensen vele afgoden aanbidden.
In Feeling, Vogue, Apple, heiligen en God wil ik er graag op wijzen hoe gelijdelijk aan de laatste jaren nieuwe goden de wereld aan het veroveren zijn. De mensen geraken verkocht aan dat gene wat zij zo graag consumeren en bij datgene wat de media en reclame hen opdringen. Niemand wil nog onderdoen voor  een ander en liefst wil men kunnen pronken met het allerlaatste nieuwste snufje.

De mensen worden meer en meer in beslag genomen door al de gadgets en zogenaamde socialising programs die hen het gevoel willen geven om er bij te horen. Zo is er het over-populair geworden Facebook, dat nu wel haar aanhang bij jongeren begint te verliezen door dat het niet meer exclusief is. Plaxo die eerder op de markt was, LinkedIn, C-Link, Youtube en vele andere platvormen willen de mensen samen met elkaar laten communiceren, gedachten, fotos en filmpjes delen. Dat is wel mooi, maar er zijn mensen die er volledig door opgeslorpt geraken, de tijd uit het oog verliezen of erger nog tijd van hun werkgever gebruiken om op zulke sites actief te zijn.
Op die sites porren ze elkaar en gaan sommige mensen ook lekker tegen elkaar in, op bepaalde sites zelfs met de grofste woorden. Niemand lijkt zich nog voor iets of iemand te storen. Ook hoe men zich open en bloot wil geven voor de gehele wereld lijkt alle normen te buiten te gaan.
Ook over verhoudingen spreekt men alsof het vreemd gaan een normaalste zaak van de wereld is. In de Standaard las ik zelfs een artikel waar een vrouwelijke psychiater beweerde dat alle mannen (sic) wel eens in hun leven naar de hoeren gaan of zijn geweest.
In kranten en tijdschriften wordt de vrije houding van de mensen over hun verhouding tegenover elkaar en tegenover de dingen rondom hen bevestigd. Veel bedrog, niet houden aan regels of wetten wordt als toegelaten en als gewoonste zaak van de wereld voorgesteld. Waarom zou men zijn eigen ding niet mogen doen?
En zo verspreidt zich het kwaad. De wil om de "eigen wil" te doen en geen rekenschap te moeten geven aan een ander of aan God en gebod.
Dat is het Kwaad waar er sprake van is betreft het Einde der Tijden. Die Satan of Duivel is de mens zijn eigen lust en wens om te verzaken aan de geboden van de Heer. Uiteindelijk worden veel mensen satan, dit is tegenstrevers van God.

Als Christenen moeten wij opletten dat wij niet in de ban van die mensen geraken en worden meegesleurd door die 'duivels', zodat de duivel niet in ons kan komen.

No comments:

Post a Comment