Monday, 13 September 2010

Wat gebeurt er als wij sterven

In de vorige postings kwam de dood reeds ter sprake.

Niemand kan het eindpunt van dit wereldse leven vermijden. Allen worden wij ook tijdens ons leven geconfronteerd met de dood. Vroeger leek het wel de mensen meer aan te grijpen en werden zelfs perioden van rouw ingevoerd. Vandaag de dag lijken de jongeren er makkelijk over te stappen en als het iemand in hun omgeving over komt vinden zij dat dan "bad luck".

De jongeren behandelen de kwestie niet serieus. De tragedie is spoedig vergeten. Ook diegenen van middelbare leeftijd geven niet om de dood. Waarom zouden zij er over na denken? Het is nog te ver van hun bed om een echt gevaar te schijnen: "beter het aan te durfen wanneer het komt". Oudere mensen worden bewuster dat zij tegen een realiteit moeten aankijken waaraan zij niet zullen kunnen aan ontsnappen. Hun vrienden en relaties blazen de kaarsjes uit en verdwijnen uit het landschap. Hun gezichtsvermogen en gehoor verminderen en de lichamelijke kwalen die groeien herinneren hen dat de menselijke omlijsting uiteindelijk vergaat.

Vele mensen vinden een troost in het idee van overleven. volgens verscheidene christenen zouden de mensen een geheimzinnig innerlijk leven hebben dat zij "de ziel" noemen. Hiervan  wordt gedacht  dat dit deel van het vergankelijke lichaam rechtstreeks na de dood naar de "hemel" kan gaan, waar de persoonlijkheid verdergaat met leven -- in zaligheid. dit kan dan volgens sommigen enkel gebeuren als zij gedoopt zijn. Weer anderen vinden dat iedereen die een spirituele wedergeboorte heeft gekregen naar de hemel zal gaan. Noch anderen zeggen dat elke dode rechtstreeks in de hemel wordt opgenomen of een nieuw leven krijgt ofwel in die hemel of terug op aarde. Maar er zijn ook veel christenen die aan de waarschuwing van hun priesters houden dat zij ook mogelijk in een vagevuur kunnen terecht komen en bang moeten zijn dat zij niet in de hel worden geplaatst na hun dood, waar zij dan eeuwige pijniging zullen moeten ondergaan.

Velen zien een groot verschil tussen de afloop in de dood van dieren tegenover de afloop voor hen. Maar wat zegt de bijbel daar over en wat gelooft u?

Ga naar de enquête van de maan september op This is your Bible en geef uw antwoord op volgende vragen:

  1.  - Dood is als een slaap waarvan die in Christus zijn delen tot aan zijn terugkeer, wanneer zij   zullen gewekt worden.
  2.  -Onze onsterfelijke ziel gaat naar heerlijke zaligheid of brandende hel.
  3.  - Wanneer wij dood gaan, dan is het gewoon gedaan. Afgelopen. Wij zijn dan gestorven voorgoed.
  4.  - Wij worden na onze dood nog als een persoon gereïncarneerd en de cyclus van heropleving gaat verder.
  5.  - Weet niet wat er na de dood gebeurt.

No comments:

Post a Comment