Friday, 1 October 2010

Rapture of Wegvoering

Omdat het nog lang gaat duren vooraleer ik alle webpaginas van de Googlesites terug juist heb gezet, heb ik de artikelen over de Rapture, de wegvoering of Vervoering (voor zover klaar) reeds op het net geplaatst.

U kan ze vinden onder:


De Rapture of Wegvoering

The Rapture


1.       Wat betekent Rapture of Vervoering?
2.       De vervoering of toegang met Christus
3.       Verzamelen met Jezus Christus
4.       Vervoering in de wolken

In het Engels:
Rapture Exposed

1.       Rapture what does it mean?
2.       The Rapture or admittance with Christ
3.       Gather together with Jesus Christ
4.       Raptured in clouds


Vindt ook verder:

Andere schapen

Beloften van God

Bestemming getrouwen en rechtvaardigen

Bestemming van de aarde

Christus Koning

Christus toebehorenden

Christus wederkomst

De gezondene

De Onschuldige

De staat van onze doden

Dood

Eén met Christus

Erfenis

God komt ons ten goede

Gods beloften

Heerlijk einde

Hemel en hel

Hellevuur

Hemel

Het Zoenoffer

Hij die komt

Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader

Hoop

Hoop eerste Christenen

Hoop op leven

Jezus Christus is in het vlees gekomen

Jezus moest sterven

Koninkrijk Gods

Koninkrijk van God

Lam van God

Leven na de dood

Lichaam en ziel één

Lucifer

Opstanding

Opstanding en oordeel

Op wie hoop stellen

Plan van God

Plan van God en wereldvrede

Priesterschap van Christus

Rechtvaardigen

Redding

Redding door volharding

Reddingverliezen

Satan of duivel

Sterfelijkheid

Stoffelijke tegenover geestelijke hemel

Teken van het Verbond

Terugkeer van Jezus

Uitzicht op de toekomst

Verwachtingen

Volk Israël

Vrijë wil

Wat is Wedergeboorte

Ziel

Zoenoffer

Zonde

Zoon van God

No comments:

Post a Comment