Friday, 15 October 2010

Tijd rijp voor een debat over een kerkbelasting

Met de uitspraak van Léonard wordt eens te meer bewezen hoe ver de kerkelijke structuren van de maatschappelijke realiteit van dit land staan, vinden Open Vld-parlementsleden Gwendolyn Rutten en Nele Lijnen.

Met de uitspraak van Léonard wordt volgens hen eens te meer bewezen hoe ver de kerkelijke structuren van de maatschappelijke realiteit van dit land staan.

"Aids is een nog steeds ongeneeslijke ziekte, die wereldwijd al 25 miljoen doden veroorzaakte en die onder meer in sommige streken van Afrika hele gemeenschappen verwoest. Dit ’rechtvaardig’ noemen, is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Bovendien is dit een regelrechte belediging voor de talrijke patiënten die tegen de ziekte vechten en voor de hulpverleners die zich hiervoor inzetten."

De Open Vld-parlementsleden weigeren te geloven dat aartsbisschop Léonard in deze voor zijn gemeenschap spreekt en vinden dan ook dat de tijd gekomen is om een fundamenteel debat aan te gaan over de rol die de katholieke kerk momenteel krijgt in onze samenleving.

Ze wijzen erop dat de financiering van de verschillende godsdiensten momenteel vanuit de algemene middelen gebeurt en dat de katholieke kerk het overgrote deel van die koek binnenrijft. "Maar dat komt al lang niet meer overeen met de sociologische realiteit", luidt het.

Ook volgens ons moeten de politici er eens op toe kijken hoe de verdeelsleutel is voor de financiering van de verscheidene godsdienstgroeperingen in dit land. De Katholieke kerken zijn meer en meer aan het leeg stromen en indien er nog voldoende actieve gelovigen zijn gaan deze meestal naar andere kerkgemeenschappen. Probleem voor zulk een financiering is dat vandaag alleen de erkende kerken die samen verbanden hebben gesloten recht kunnen maken op de staatsgelden. De staat gaat ook de minder gekende geloofsgemeenschappen, zowel in de Christelijke als in de Islamitische wereld moeten erkennen. Bij de Christenen zal men ook de Niet-Trinitarische groeperingen moeten gaan erkennen en dat zal in dit door de Katholieke Kerk nog erg gedomineerde land toch erg moeilijk zijn.