Friday, 29 October 2010

Vergelijken of naast elkaar stellen

Under the Tag "vergelijken" compare, compare with/to, equate, you shall be able to find articles on the matter God and Jesus called us to compare matters, writings and thoughts with the different verses in the Holy Scriptures and consider what God really wants or what He let us know.compare ME comparen MF comparer fr L compare to couple together, fr compare like similar fr com-+par equal so to represent a similar or equal thought or saying. To set together so as to ascertain how far things agree or disagree, to make comparison. We do have to check the thought against Biblical teaching and see how much it differs or stand out in some particular respect or confirm the equality in the different sayings.

Collate, contrast, compare indicates the placing together and examining of two things to discover resemblances and differences. It may or may not concentrate on similarities rather than dissimilarities.Vergelijken houdt in dat men twee of meerdere dingen naast elkaar gaat plaatsen en daarin de gelijkenissen of de verschillen gaat onderzoeken. Men kan zo teksten met elkaar vergelijken, als het ware naast elkaar plaatsen om eventueel verschil of overeenkomst op te sporen. Dat naast elkaar stellen kan belangrijk zijn om na te gaan of de vertelde zaken in overeenstemming zijn of dat zij voldoen aan de waarheid. God en Jezus geven ons zo de opdracht de dingen naast elkaar te stellen, in verband met elkaar beschouwen om overeenstemming of verschil vast te stellen tussen de betrokken personen, zaken, toestanden, enz..Bij Bijbelstudie moeten wij aldus vergelijkend te werk gaan.  Zo moeten wij nagaan welke overeenkomsten er zijn in bepaalde Schriftplaatsen. Indien men iets aanhaalt moeten wij die tekst tegenover  andere passages in de Bijbel in het licht durven stellen en telkens nagaan of het overeen komt met andere uitingen in de Heilige Schrift.

De vergelijking is het naast elkaar leggen en beschouwen van verschillende uitingen, zaken, tekst aanhalingen, om overeenkomsten of verschillen te kunnen onderscheiden en bij het vinden van al of niet gelijkenissen daar een besluit te kunnen uit nemen.

Het vergelijken houdt soms ook de durf in om tegenover elkaar te stellen en de tegenstellingen verder te onderzoeken. Tegenoverzetten, tegenoverstellen, tegenoverplaatsen, opponeren.

Onder de Verwijzing of Tag "vergelijken" kan u verder artikelen vinden die verband houden met het vergelijken, met elkaar confronteren of tegenoverstellen.

Vergelijken, bij elkaar brengen, confronteren, reconfronteren, confer, confereren, parallellen trekken

vergelijking, confrontatie,confronteren,  reconfrontering, equatie, herleidbare vergelijking, gelijkheid, onderling afhankelijke vergelijking, onderling strijdende vergelijking, gelijkstelling,
vergelijkenderwijze, bij middel van vergelijkingongelijkheid, onbepaald stelsel, vals stelsel, eliminatie, substitutie, vervanging, in-de-plaats-stelling

No comments:

Post a Comment