Monday, 15 November 2010

Charis Shalom

 In het Oude Testament was de traditionele Hebreeuwse begroeting, "Shalom", vrede.
In het Nieuwe Testament werd het Griekse woord Charis toegevoegd. Gratie. De groet werd, "Charis Shalom;" Gratie en Vrede.
Wegens de gratie van God die alle onze zonden weghaalt, kunnen wij de vrede van God
hebben zoals het daarvoor in zekere zin nooit mogelijk was. 

Engelse versie / English version : Charis Shalom

+++

2016 linkupdate

No comments:

Post a Comment