Thursday, 11 November 2010

Het graf van Rachel

Een godsdienstige plaats buiten Bethlehem welke vereerd wordt door zowel Joden als moslims is nu als het laatste diplomatieke slagveld tussen Israël en de Verenigde Naties opgedoken.

Bekend als het Graf van Rachel voor Joden en als de Bilal bak Rabah moskee voor moslims, werd de plaats in een resolutie door de Unesco vorige week opgenomen, die beschreef het als een moskee en merkte op dat het "een integraal deel van de bezette Palestijnse gebieden" vormde. Het VN lichaam dat bevoegd is voor cultuur, opvoeding en wetenschap spoorde ook de Israëlische autoriteiten aan om de plaats van zijn nationale erfgoedlijst te verwijderen, waar het in februari dit jaar werd opgeplaatst. De resolutie – die ook de plaats verwijst als het Graf van Rachel  – vuurde een boze reactie van Israël af. "Wij veroordelen sterk deze resolutie die met onbeschaamd politiek vooroordeel is besmet," zei een woordvoerder van het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken". Het negeert het historische feit dat het graf van Rachel nooit een moskee was".

Uit Bijbels oogpunt is het Graf van Rachel een zeer beduidende plaats . Rachel was de echtgenote van Jakob [Israël] die hem 2 zonen baarde, Jozef en Benjamin. Jozef zijn 2 eigen  zonen Manasseh en Ephraim werden 2 van de 12 stammen van Israël. Ephraim beschrijft dikwijls het noordelijke koninkrijk van Israël in de Bijbel. Rachel werd nabij Ephrath (of Ephrata) bij Bethlehem begraven. Wij lezen over dit in Genesis 35:19-20.

In de 1940 werd het Graf van Rachel expliciet geïdentificeerd met de terugkeer naar Zion en Joodse Soevereiniteit. Dit is een van de redenen voor de reusachtige gevoeligheid over de VN beslissing om Israël te vragen om deze plaats van hun nationale erfgoedlijst te verwijderen en ook om een moskee op Palestijns gebied te noemen. In werkelijkheid zeggen zij volgens sommigen dat Israël geen recht heeft op het land . Het is eerder al een plaats van veel geween en dood  geweest. Jeremiah profeteerde dat Rachel van haar graf zou wenen toen de jonge jongens door het bevel van Herodes werden gedood.

Jeremiah 31:15  (WV78)  Dit zegt Jahwe: Hoor het klagen in Rama, het droeve geween: Rachel schreit om haar kinderen en wil niet worden getroost, omdat ze er niet meer zijn.

Genesis 35:19-20  (WV78)  Toen Rachel gestorven was, werd zij begraven langs de weg naar Efrata of Betlehem.  Jakob plaatste een gedenkteken op haar graf; deze gedenksteen op het graf van Rachel staat er vandaag nog.

No comments:

Post a Comment