Friday, 5 November 2010

Maken van een kerk

Dat God onze gebeden nodig heeft wordt zelfs door christelijke gelovigen soms vreemd   gevonden. Maar onze Schepper heeft Zijn oog op ons en houdt van Zijn creatie waarvan Hij verlangt dat deze van Hem houdt als van hun vader. Wij zouden onze aanwezigheid, onze geschenken en onze dienst als de uitdrukking van onze dankbaarheid naar God moeten tonen. Jezus gaf aan ons de taak om tot Zijn Vader te bidden en stelde ook bij het Laatste Avondmaal,  slechts enkele uren voor zijn dood, de Herdenkingsmaaltijd in.

Zo is het dat wij de taak hebben ontvangen  om samen te komen, elkaar regelmatig te ontmoeten en  de dood van Jezus te herinneren. Het onze aanwezigheid, onze lichamelijke aanwezigheid, onze opkomst, die wij moeten geven aan God. Als deel van de ledemaat van Christus moeten wij het bloed vloeiend houden en de gemeenschap warmte geven, gezondheid om te leven en te groeien.

Herinner u het oude verhaal over de blinde man die ook geweldige moeilijkheden met zijn sehoor had? Hij zou niet kunnen zien en zou niet kunnen horen, maar hij miste nooit de kerkdienst. Hij was daar iedere zondag. Iemand vroeg hem, "Waarom? U kunt niet zien wat er gebeurt en u kan niet veel horen wat er wordt gezegd, maar u bent altijd hier in de kerk. U bent altijd hier. Waarom? Waarom komt u"? Hij beantwoordde, "Omdat ik wil dat de wereld  weet aan wiens zijde ik ben".

Het moet niet iedere zondag zijn of zelfs niet op zondag, maar wij zouden een dag in de zo vele uren moeten kunnen vinden die voor ons liggen. Ieder één van ons die zich een gelovige vindt zou moedig genoeg moeten zijn om uit in deze wereld te komen als een aanhanger van Christus en het door zijn houding aan de wereld moeten tonen.  De wereld zou moeten kunnen zien dat u leeft, door uw liefde voor de kerk, door uw toewijding aan de kerk, door uw kerkopkomstrecord, aan wiens zijde u staat. In de geest van dankbaarheid naar God voor zijn onverwoordbare geschenk van Jezus Christus, kunnen wij onze gebeden en onze aanwezigheid geven.

Wanneer wij zoals gelovigen samen zouden moeten verenigen en er toe zouden moeten komen kerk te kunnen creëren, kunnen wij kerk worden.

Wij kunnen, ook bidden, dat God met u zal zijn en u als Zijn instrument van liefde en vrede en gratie zal gebruiken. Maar dan moet u bereid zijn gewillig te zijn om u als een instrument in de handen van God te geven.

Dan wordt het belangrijk dat wij God vragen om Zijn instrument hier op aarde voor ons te creëren. Wij kunnen bidden dat wij met anderen samen een kerk kunnen vormen waar wij kunnen trouw zijn in het verder gaan preken, onderrichten, genezen,  om Christus zijn gevolg gevend.
Bid alstublieft voor uw kerk. De kerk heeft uw gebeden nodig.In de artikelen Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten & The Ecclesia in the churchsystem gaan wij verder in om mogelijkheden voor te stellen en moeilijkheden die wij moeten aandurven om een Kerk te vormen  .

Wij tonen dat het punt is dat iedereen nodig is om een kerkgmeenschap te doen slagen. Maar  weet,  dat er nog een belangrijker ding is om gezegd te worden: Wij moeten allen geven. Er is alle nood namelijk om te geven. Te geven is goed voor onze ziel. Het is de geestelijke uitdrukking van onze dankbaarheid en verplichting naar God en het is zo belangrijk voor onze geestelijke gezondheid. Deugd is zijn eigen beloning en geeft zo. De echte beloning is in dat geven. En dit geven kan op verscheidene manier gebeuren. Iedereen heeft iets waarin hij kan uitmunten. Iedereen heeft wel eenv aardigheid die de gehele gemeenschap ten goede kan komen.  Wij kunnen onze diensten aan alle gelovigen aanbieden die verenigde willen worden.

Wanneer wij de handen in dankbare dienst naar God in elkaar slaan en ons samen verenigen  deel te nemen, in verbondenheid,  zullen wij samen de kerk kunnen maken. Wanneer in dankbaarheid naar God voor Zijn onverwoordbare geschenk van Jezus Christus, wij onze gebeden geven, onze aanwezigheid, onze geschenken en onze dienst maken wij de ecclesia waar. Wij maken de kerk samen. Laat ons dit doen niet slechts voor onze eigen belangen maar  voor het goede van anderen en voor de geweldige glorie van God.

Lees in het Nederlandstalige artikel Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten hoe dat wij er zouden toe kunnen komen om Jezus werk hier op aarde verder te zetten.  Maar als u wil zal u in het engelstalige artikel The Ecclesia in the churchsystem een uitgebreidere versie vinden.

> Engelse versie / English version: Making church

No comments:

Post a Comment