Wednesday 1 December 2010

U God houdt de toekomst in handen


"Ik weet niet wat de toekomst vasthoudt;
maar ik weet wie de toekomst vasthoudt".
- Onbekend


"En alle deze,
goedkeuring door hun geloof
gewonnen hebbend,
hebben niet ontvangen wat werd beloofd,
omdat God iets beters voor
ons had verzorgd,
zodat apart van ons zij
niet perfect zouden worden gemaakt". Hebreeuwen 11:39-40

Het lijden van nu heeft niets in vergelijking met
de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden.
Laat mij dit kunnen dragen
en vol hoop toezien naar de heerlijkheid
die werkelijkheid zal worden voor eeuwig,
Uw Koninkrijk.

Engelse versie / English version: You God hold the future

+++

2016 link update

No comments:

Post a Comment