Thursday, 23 December 2010

Atheïsme en feestdagen

Naar het einde van het burgerlijk jaar hebben wij enkele feesten die zich beroepen op en christelijke traditie, alhoewel zij uit heidense feesten voorkomen. Het is zo ver gekomen dat er zelfs atheïsten en vrijzinnigen zijn die zich tegen deze feesten en hoe mensen er mee omgaan verzetten.

Worden deze atheïsten niet gefrustreerd doordat  zij geneigd zijn de staat van hun persoonlijke wereld op zijn best te zien zoals zij naar hun beperking deze kunnen waarnemen?
De overgrote meerderheid van atheïsten en agnostici houden van het principe leef en laat leven; maar dit is voor de meerderheid van Christenen ook het zelfde geworden. Enkelen hebben nood aan een argument om hun geloof te versterken. Ook hebben vele mensen nood aan een opgelegde periode om aan anderen te denken of om aan liefdadigheid te doen. Getuige hier van ook de succesvolle televisieshows voor een of ander benefiet. Het is alsof de mensen uit hun eigen daar niet toe komen. Ergens hebben zij een forseerder nodig of een sleutel die hen aan draait. Liefst is daar dan nog een glazen huis bij (zoals de actie in het glazen huis van Radio Brussel) waar zij hun voyeurisme dan toch nog bot kunnen vieren.

De onrechten van het leven zullen uiteindelijk nooit overwonnen kunnen worden in dit wereldbestel. Alsook zijn zij  beperkt  volgens de beoordeling 'wat u ziet is wat u krijgt'. In deze beschaafde wereld hebben ook bepaalde Christelijke organisaties zeer veel macht gekregen. De Kerk speelt dan een overheersende maar ook beperkende rol voor de vrijdenkers. De feesten zoals Sinterklaas en Kerstmis trekken alle aandacht en worden door de markt goed uitgebuit. De winkelrekken trachten de mensen te bekoren en helemaal te veroveren.

De "standaard gelovigen" en het gewone volk vindt het niet onaardig om in de luren gelegd te worden en speelt het spel graag mee. Zij vinden dan weer diegenen die het traditionele gebeuren afwijzen maar niets. Dat zijn de "flauweriken" of "noops".
Zij die op zoek zijn naar het ware geloof hebben door het inzicht in de Heilige Schrift kunnen ontdekken dat heel wat traditionele feesten niet stroken met wat er in de Bijbel staat. Het vereren van een heilige man die zogezegd nu zou rondtrekken en pakjes uit delen, ook al zou het een leugentje om best wil zijn, strookt niet met een houding die gelovigen horen aan te nemen. Of het nu Sint Nicolaas of Sancta Claus de Kerstman is.
Beseffende dat Jezus op 17 Oktober -4 van deze tijdrekening geboren is kunnen wij misschien wel nog deze donkere dagen het licht in de huiskamer laten schijnen en de geboorte van de Messias herdenken, maar wij moeten wel opletten er geen heidense connectie mee te infiltreren. Ook moeten wij als gelovigen aannemen dat neit iedereen in de familie hetzelfde geloof aanhoudt en dan kunnen wij beter inschikkelijk zijn om hen niet verder af te schrikken van het ware geloof. Nu kunnen wij eerder zulke gelegenheden gebruiken om de waarheid te verkondigen.

Gelovigen weten dat dingen beter zullen zijn. Zij weten dat het volgen van Gods geboden hen dichter kan brengen naar dat beloofde ideaal in het hier en nu en dat de voor het ogenblik ontkende of hun niet gegunde gerechtigheden door de gebeurtenissen van hun persoonlijke leven tengevolge van hun trouw aan God zullen maken dat zij later erfgenamen zullen mogen zijn van een voortreffelijk leven om eeuwig van te genieten.

De atheïsten hebben niets om aan vast te houden buiten dit alledaagse leven met zijn beslommeringen en zijn beperkingen. Het kan gerust zijn dat zij naar de buitenwereld doen toeschijnen dat zij er geen verdere behoefte aan hebben dat dit leven anders zou verlopen of dat er na hun dood nog verder iets zou moeten komen. voor hen zal het hier en nu ten einde lopen bij hun dood en hoeft er verder niets meer te zijn. Het is mooi, zou je kunnen zegen als dat eht enige hoeft te zijn. Maar wij hebben dat prachtig vooruitzicht dat wij door de komst van Jezus van Nazareth en zijn zoenoffer gerechtigheid kunnen genieten en het vooruitzicht hebben gekregen op een beter eeuwig leven. Waarom zouden wij ons dat niet gunnen. Waarom zouden wij voor al die moeilijkheden die wij hier op aarde te verduren krijgen geen beloning mogen krijgen voor het volharden?

Wanneer men zich moet tevreden stellen met de atheïstische geloofsbelijdenis dat er geen God is en geen verder leven na de dood kan men begrijpen dat er onder die vele ontkenners van het bestaan van God en in het bestaan van de Verlosser Christus Jezus, er zo velen zijn die minder vreugdevol door eht leven gaan om niet te zeggen met hun kin op de grond hangen. Zij die de ultieme gerechtigheid, vrede of liefde nooit zullen ervaren; zij kunnen niet voorbij de vernietiging in dood kijken.  Geen wonder dat zij zo mopperig zijn.

Laten wij deze donkere dagen gebruiken om meer licht in hun huiskamers te brengen en om het Goede Nieuws van de Verlosser onder ogen te brengen.

Zalig Kerstfeest.

No comments:

Post a Comment