Wednesday, 15 December 2010

Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten

http://belgianbiblestudents.wordpress.com/

Mainpage of the Belgian Biblestudents. Looking in the Bible to find the Truth and comparing it with what people make of it. - Hoofdwebpagina van de Belgische Bijbelstudenten waarin wordt gekeken naar wat er in de Bijbel staat en wat mensen er van maken.