Monday, 6 December 2010

Kerstmis, Saturnalia en de geboorte van Jezus

De dagen zijn al een tijdje aan het verkorten. Het wordt steeds vlugger donker en er is niet veel licht over dag.

Over enkele dagen gaat men een feest vieren waarbij bomen worden versierd en men niet enkel in de boom extra lichtjes brengt maar ook rond de huizen. Extra licht en sfeerbrengers kunnen nu wel welkom zijn.
Maar wij moeten bewust zijn dat wij ons juist focussen.

Kerstmis zoals het vandaag gevierd wordt in onze contreien is een algemeen overblijfsel van  vele Romeins katholicise aangelegenheden welke de Reformatie overleefde en waarbij ook nog tradities van het Germaanse Rijk werden overgenomen.

 Historicus Will Durant herinnert ons dat Romeins katholicisme uit de fusie tussen heidendom en christendom groeide die plaatsgreep onder Constantinus in de vroege jaren 300.

Durant schreef:

Heidendom overleefde. ..in de vorm van oude riten en gewoonten. ..bij een dikwijls toegeeflijke Kerk. ...Beelden van Isis en Horus werden herdoopt in Maria en Jezus. ..de Saturnalia of Uitspatting [Festival van Saturnus voor de viering van de winterzonnewende] werd vervangen door Kerstmis viering. ..[1] wierook, lichten, bloemen, processies, liturgische gewaden. ..welke  de mensen hadden behaagd in oudere [heidense] culturen werden verhuiselijkt en 'gereinigd' in het Ritueel van de Kerk. ...

Ondanks zijn heidense/rooms-katholieke oorsprongen en onbeschofte commercialisering kunnen wij ons misschien verheugen dat Kerstmis jaarlijks een herinnering aan de geboorte van de Redder brengt. Jammerlijk, nochtans, vereeuwigen Kerstmis feesten algemeen de verwarring aangaande die Jezus Christus echt is, waarom Hij kwam en wat Hij bereikte. Dit is verrassend genoeg niet, in Overweging de misverstanden zelfs onder Zijn eigen volgelingen tijdens de eerste komst -- en volgens de Bijbelse waarschuwing de grotere verwarring die aan Zijn tweede komst zal voorafgaan .

Kerstmis is nog maar enkele weken van ons af en het zou dan een viering van de geboorte van Jezus Christus moeten betekenen, maar hoe veel mensen vieren Kerstmis in onwetendheid van wie Jezus eigenlijk is?

Ik ben zeker dat u weet wie Jezus is, maar download het onderstaande document toch maar en vertoon het aan uw vrienden die het misschien niet weten. Dit is een geweldige tijd van het jaar om mensen over God en zijn plan voor de aarde te vertellen nu velen dikwijls gewilliger zijn om te luisteren wegens alle Kerstmis vieringen  die verder rond hen door gaan. Gebruik iedere gelegenheid die mogelijk is om de reddende naam van Jezus bekend te maken naar diegenen die deze Kerstmis rond u zijn!

Gratis eBook - Wie Is Jezus?  > Free eBook - Who Is Jesus?

Engelse versie / English version: Christmas, Saturnalia and the birth of Jesus

No comments:

Post a Comment